خانه / مقالات / تحقیق فرصتها و تهدیدهای اقتصاد ایران

تحقیق فرصتها و تهدیدهای اقتصاد ایران

دکتر ادیب افزود، اگر نسل قبلی که ما باشیم نتوانیم جهت نسل جدید ایجاد اشتغال کنیم همان عبارت آقای خاتمی خواهدبود که گفته اند،

مشاوره پایان نامه کامپیوتر

مشاوره پایان نامه کامپیوتر,مشاوره پایان نامه کامپیوتر,مشاوره پایان نامه کامپیوتر

“انفجار اجتماعی خواهدشد”.به نظر من کشور ما به زودی غرق در مشکلات ناشی از اشتغال خواهدشد و مشکل ناشی از لشکر بیکاران ، تمام مسایل عمده کشور را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. چنانچه از من پرسش شود که بلافاصله اولین مشکل کشور چیست جواب من این است که اولین مشکل این خواهدبود که درحال حاضر سالانه یک میلیون ۲۰۰ هزار نفر متولد می شوند وبه زودی این رقم حدود دومیلیون نفر خواهدشد. زیرا سال قدیم تعداد۵۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده است و به زودی این رقم باید به یک میلیون همسرداری برسد چون تعداددومیلیون نفر به سن همسرداری خواهندرسید.
یک به چهار
یکی دیگر از شاخصهای اقتصاد ایران این است که بوروکراسی که کار یک نفر را به چهار نفر سپرده است استعداد و بضاعت آن را ندارد که برای نسل جوان ، کار ایجاد کند.زیرا ساختاری که دارد این اجازه را نمی دهد. پس اصلاح ساختار اداری طی دو یا سه سال آینده اجتناب ناپذیر است . منظور از بازبینی ساختار اداری این است که اگر امروز کار یک نفر به چهار نفر داده شده است ، باید سال آینده کار به سه نفر، در سه سال آینده به دو نفر ودر ۵ سال آینده به یک نفر، این یعنی ریزش نیروی آدم ی در بعد هزینه ها. در این بوروکراسی که کار هزارتومان با سه هزار تومان انجام می شود، درصورت ویرایش ساختارباید سه هزار تومان به دو هزار تومان طی چهار سال به ۱۵۰۰ تومان و ظرف ۵ سال به هزار تومان برسد.
این ویرایش ساختار اداری با تعریفی که گفته شد، دو یا سه سال آینده داوطلبانه اتفاق خواهدافتاد، درغیراین صورت نسل جوان با التهاباتی که نشان خواهد داد، بازبینی ساختار را بر بوروکراسی دولتی تحمیل خواهدکرد. درباره ویژگی دیگر اقتصاد ایران بایدگفت ما در کشوری زندگی می کنیم که یک ساعت ونیم تولید می کنیم اما۱۲۰ ساعت استفاده داریم . ممکن است سوال شود که این عدد چگونه بدست آمده است . باید گفت در بوروکراسی دولتی ما، کارمندان اکثرا ٌ دارای سه فرزند هستند اکثرا همسران ایشان شاغل نیستند، پس می توان گفت بعد خانوار ۵ نفر است . این ۵ نفر در ۲۴ ساعت ،میزان ۱۲۰ ساعت مصرف دارد درحالی که بر طبـق میزان مبوسیله کار مفید دربوروکراسی دولتی ایران تنها۱/۵ ساعت کار می کند. به نظر من این ساختار به پایان زمان تاریخی خود رسیده است و دیگر قادر نیست به موجودیت اجتماعی ادامه دهد.
ممکن است بپرسید چگونه است که این ساختار ۳۰ سال دوام آورده است دیگرقادر به ادامه نخواهدبود. باید گفت ، علت ایجاد چنین ساختاری این است که این تداوم زیاد بدیهی بود. کشور آلمان سالها پیش آماری انتشار کرد که جهت آنکه ۲۰ میلیارد دلار ازمکان صادرات اهمیت افزوده داشته باشد، باید ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشد.به عبارتی اهمیت افزوده ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات ۲۰ میلیارد دلار است یعنی ۱۰ درصد.

کشور ما در مقاطع سالهای قدیم ۲۰ میلیارد دلار از محل درآمد نفت درآمد داشته است اگر می خواستیم این رقم را از محل صادرات غیرنفتی بدست آوریم باید ۲۰۰میلیارد دلار صادرات انجام می دادیم . درصورتی که کل صادرات غیرنفتی ما در سال قدیم ۳ میلیارد دلار بوده است و اختلاف آن با ۲۰۰ میلیارد دلار زیاد است . چرامی گوییم این ساختار به پایان زمان تاریخی خود رسیده است . می دانیم که درآمد نفتی چندانی با وجود افزایش قیمت نفت وجود ندارد ولی مردم ما دو یا سه علت را نادیده می گیرند و تصور می کنند که درآمد نفتی عظیمی درکار است درحالی که خبری نیست .توضیح اینکه چنانچه درآمد نفت سال جاری ایران را با سال ۱۳۵۴ مقایسه کنیم واقعیات درآمد نفت ، بهتر روشن تر خواهدشد. در سال ۱۳۵۴ درآمد نفتی ما۲۰ میلیارد دلار و درسال ۷۸ این رقم ۱۲ میلیارد دلار بوده است . امسال نفت پرهزینه تر شده است و احتمـا لاحدود ۱۸ میلیارد دلار درآمد نفتی خواهیم داشت ولی این مزمان خواهدبود قیمت دوباره سقوط خواهدکرد.
برنامـه ریزی خوشبینانه

اگر پروگرام ریزی زیاد خوشبینانه ای برای اقتصاد داشته باشیم و درآمد نفت را۱۸ میلیارد دلار درنظر بگیریم . اطلاع دارید که خریدوفروش نفت در دنیا با نرخ دلار انجام می شود. ما وقتی نفت خود را به فروش می رسانیم ، دلار می گیریم . در سال ۵۴ وقتی نفت به فروش می رفت دلار می گرفتیم چنانچه می خواستیم برای مثال از آلمان کالا بخریم ، دلار را بایدمی دادیم و مارک می گرفتیم . در سال ۵۴، یک دلار معادل ۳/۶۵ مارک بود اگر درآمدنفتی خود را که در سال ۵۴، ۲۰ میلیارد دلار بود در ۳/۶۵ مارک ضرب کنیم می شودحدود ۷۳ میلیارد مارک . پس درآمد ما در سال ۵۴ معادل ۷۳ میلیارد مارک بود. اما سال جاری که فرض می شود درآمد نفتی ما ۱۸ میلیارد دلار باشد، اگر این رقم را در ۲/۲ مارک “جهت هر دلار” ضرب کنیم ، رقمی حدود ۳۶ میلیارد مارک بدست می آید که نسبت به سال ۵۴ به میزان زیادی کاهش یافته است . وقتی دولت درآمدهای نفتی را به دلار اعلام می کند، مردم متوجه قلت درآمدهای نفتی نمی شوند. درحالی که اگر درآمد نفتی ما به مارک اعلام شود، کاهش درآمدهای نفتی ما معین تر می شود. آقای ادیب پرسید، آیا۳۶ میلیارد مارک سال جاری معادل ۳۶ میلیارد مارک سال ۵۴ در بازار آلمان قدرت خریددارد؟ که جواب منفی است زیرا در این برش زمانی در خارج از ایران نیز تورم بوده است .
دکتر ادیب گفت ، آمار نشان می دهد که چنانچه شاخصها را در آلمان ۱۰۰ فرض کنیم این شاخص در سال قدیم ۱۹۸ شده است به عبارتی قیمتها در آلمان تقریبا دومساوی شده است . یا بهتر بگوییم ۳۶ میلیارد مارک سال جاری با قیمتهای ثابت سال ۵۴، معادل نصف قدرت خرید آن سال می شود یعنی ۱۸ میلیارد مارک . خوب چطور می توان این ساختارناسالم را پوشش داد.
چنانچه بخواهیم سهم سرانه هر ایرانی را از نفت محاسبه کنیم باید درآمد نفتی سال ۵۴ سال ۷۹ را بر جمعیت کشور تقسیم کنیم . در سال ۵۴، ۷۳ میلیارد مارک بر ۳۴میلیون نفر تقسیم می شد تا سهم سرانه هر ایرانی معین شود اما در سال جاری ۱۸میلیارد مارک بر ۶۰ میلیون نفر جمعیت تقسیم می شود که این درآمد سرانه حدود ۱۱۰سال ۵۴ می شود.
واقعیت این است که درآمد ما به دلار است دلار در مقابل ارزهای معتبر سقوطکرده است که این جهت کشور تک محصاما چون ایران چندان خوشایند نیست ، اما تورم نیز در خارج از ایران سنگین بوده است .
جوهره کلام در اینجا تنها یک عبارت است ، ما جهت مدتهای طولانی میهمان لاله های نفت بودیم پیام بحث در اینجا این است که این میهمانی به پایان رسیده است . اینکه کاریک نفر به چهار نفر داده شود و یا کار هزارتومانی را به سه هزارتومان انجام دهیم این اداره کردن نیست بلکه نام ضیافت دارد. و این ضیافت به پایان رسیده است منطق اداره باید جانشین منطق ضیافت شود.
آمار نفتی
دکتر ادیب به آماری که سه سال قبل از سوی وزارت نفت ارائه شده است اشاره کرد وگفت : در این آمار آمده است که چنانچه طی ۵ سال آینده سالیانه مبلغ پنج میلیارد دلار درصنعت نفت ما سرمایه گذاری نشود، به زودی با افت تولید روبرو خواهیم شد. یعنی درسالهای قدیم سرمایه گذاریهای ضروری در میادین نفتی صورت نگرفته است ظرف سه سال قدیم ، سرمایه گذاری در بخش نفت کمتر از ۱/۵ میلیارد دلار بوده است . به جمله دیگر چنانچه همین اندازه از سرمایه گذاری را در بخش نفت انجام دهیم به زودی با افت تولیدروبرو خواهیم شد.

سازمان جهان ی تجارت
می دانید که این سازمان در سال ۹۵ میلادی در مراکش اعلام موجودیت کرد و ۱۳۵کشور در این سازمان عضویت یافته اند ۳۵ کشور تقاضای عضویت دارند. در این میان۱۲ کشور نه عضو این سازمان شده اند نه تقاضای عضویت کرده اند. یکی از این ۱۲کشور ایران بود. در اجلاسیه سال بعد که در سنگاپور تشکیل شد ایران رسما تقاضای عضویت داد. یازده کشور باقی مانده کشورهایی نظیر افغانستان سومالی هستند . ممکن است این پرسش طرح شود که عضویت در سازمان تجارت جهان ی به قدری هزینه سنگین دارد که ما نمی خواهیم عضو شویم ولی چنانچه عضو این سازمان نشویم باید بررسی کنیم درچه اردوگاهی قرار خواهیم گرفت . اطلاع دارید که از ۱۱ دی ماه امسال یا از شروع سال جدید میلادی اعلام شده است کشورهایی که هنوز عضو سازمان تجارت جهان ی نشده اند چنانچه عضو نشوند، کشورهای عضو می توانند بر علیه کشورهای غیرعضونرخ های تنبیهی وضع کنند درموارد ی این تعرفه ها تا ۶۰۰ درصد می تواند وضع شود،اما نیازی نیست که علیه ایران تعرفه های ۶۰۰ درصدی وضع شود دربعضی موارد اگرنرخ ۵درصدی وضع کنند ما دیگر قادر به صادرات نخواهیم بود. کشوری که عضوسازمان تجارت جهان ی نشود ظرف ۵ سال آینده از اقتصاد جهان ی دور جدا می شود.کشور ما در مقابل دوگزینه قرار گرفته است عضویت در سازمان تجارت جهان ی و یا انزوادر اقتصاد بین المللی . ما جز یک مورد، کالای دیگری نمی توانیم صادر کنیم . زیرا وقتی علیه صادرات ما، تعرفه های تنبیهی وضع شود، صادرات ما غیراقتصادی خواهدشد.وقتی سه سال قبل اتحادیه اروپا برعلیه زعفران ما تعرفه تنبیهی ۶۰۰ درصد وضع کرد، ازوزیر کشاورزی پرسش شد که نظر شما در این باره چیست ایشان گفتند ما اگر نخواهیم عضو سازمان تجارت جهان ی شویم بهتر است صادرات مواد کشاورزی را فراموش کنیم .

مطلب پیشنهادی

سرور اختصاصی ایران(قائم هاست)

سرور اختصاصی ایران سرور اختصاصی ایران با بروزترین و جدیدترین سخت افزار و ترافیک نامحدود قابل ارائه از دیتاسنترهای …