ScreenSaver_www.EramDownload (17)

بسته ای از چند اسکرین سیور کوچک که در نرم افزاری به نام NufSoft Nature Illusion Screensaver گردآوری شده اند دیدن کردن و نمایش دهنده طبیعت دلنشینی خواهند بود که در آن هم ها موارد و نکات زیبا و همچنین دوست داشتنی و جذاب فراوانی دارد. گاهی بهار به دیدن کردن و نمایش در می آید و همچنین گاهی زمستان ؛ همه چیز به صورت کاملا طبیعی طراحی شده تا کاربران همه فصول را در قالب آن بسته اسکرین سیوری دیدن کند.
پیش دیدن کردن و نمایش تمامی اسکرین سیورها در Setting نرم افزار قابل دیدن بوده و همچنین می قدرت آن هم ها را کم یا زیاد کرد ؛ می قدرت گزینه های دلخواه را حذف نمود و همچنین یا گزینه های جدیدی را از وبسایت و مرکز خبرهای جدید سازنده به لیست اسکرین سیورها اضافه کرد. افکت هایی که در محافظ صفحه دیدن کردن و نمایش ها به کار رفته اند هم قابل تنظیم خواهند بود؛ همه چیز خیلی زیاد مناسب و همچنین طبیعی خلق شده به طوریکه جهت مثال بارش برف در زمستان خیلی زیاد شبیه آن هم چیزی می باشد که در واقعیت وجود خواهد داشت.هم اکنون می توانید جهت دانلود و همچنین دیدن ی قابلیت های کلیدی آن اسکرین سیور در وبسایت و مرکز خبرهای جدید ارم دانلود به ادامه توجه فرمایید…