خانه / مقالات / استفاده مجدد از فاضلاب

استفاده مجدد از فاضلاب

سپتیک تانک

استفاده مجدد از فاضلاب در کشاورزی امری مقرون به صرفه در جهت مصرف از فاضلاب شهری برای مصارف آبیاری و کشت کاملا راستا با محیط زیست است. مصرف مجدد از فاضلاب در یک دیدگاه کلی:
منابع جدید آب، مواد غذایی مواد آلی را جهت خاک بوجود خواهد آورد.
سبب بازبینی وضعیت زیست محیطی با حذف یا کم شدن تخلیه فاضلاب به آب های سطحی می گردد.
سبب حفظ منابع آب سالم می گردد.
باعث می گردد بازده اقتصادی، سرمایه گذاری ها را در دفع فاضلاب آبیاریبخصوص مناطق نزدیک شهر ها شهرک ها که سیسـتم جمع آوری فاضلاب هستند ، بالاتر رود.
فاضلاب اکثرا به ۵ منبع آب به شمار نرفته است:
کمبود اطلاعات در مورد فوائد آن، ترس و نگرانی از تهدیدهای بهداشتی محتمل آن، موارد فرهنگی، فقدان روشی جهت آنالیز اقتصادی پروژه های مصرف مجدد از فاضلاب به صورت مبسوط و تجربه های بد که در آن فاضلاب جهت مناطقی مورد مصرف مجدد قرار گرفته است، که شرایط در آن کنترل نشده و طراحی ها با نقص های زیاد همراه بوده است.
مصرف از فاضلاب آدم ی جهت کشاورزی در طول سالیان دراز یکروش معمول عمومی بوده است. کود آدم ی نیمه خشک (مدفوع و ادرار آدم ) از زمان های دیرین در چین وبقیه کشورهای آسیایی به منظور حاصلخیز کردن مزارع مصرف می شد این کار هنوز نیز در همین کشور ها ادامه دارد.
پیش از قرن ۱۶میلادی در آلمان و همین طور در طول قرن ۱۷ در انگلیس یکی ازروش های دفع فاضلاب شهری، مصرف از آن در مزارع آبیاری کالاها است. گسترش سریع شبکه های جمع آوری فاضلاب در نیمه دوم صده ۱۸ف مزارع فوق الذکر به عنوان یکروش عمومی عمومی جهت دفع و تصفیه فاضلاب در امریکای شمالی و اروپا، استرالیا معمول گردید. اینروش دفع فاضلاب در خیلی ی از موارد ادامه دار نبود اما در مکزیکوسیتی ملبورن، ادامه یافت امروزه به صورت پایدار و مناسبی درآمده است.
مزارع دفع فاضلاب تا قرن ۲۰ف خیلی عمومی تمام گیر شده بود. ولی در قرن بیستم، گسترش شهرها، نیازمند زمین بود این مساله سبب می شد که نتوان از مزارع بزر و وسیع صرفا به منظور دفع فاضلاب مصرف نمود.
همزمان و متقارن با این توسعه و هم راستا با گسترش نحوه های نو کشاورزی و استفاده رو به افزایش از کودهای شیمیایی و نیز گسترش استفاده ازراهنمای های شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب، مصرف ازروش های منسوخ و سنتی کمتر شد.
در سال ۱۹۵۰ تمایل نو در استفاده از فاضلاب جهت آبیاری دیده می شود، یک دلیل آن افزایش زود شهرسازی و متعاقبا افزایش آلودگی آب سطحی به واسطه تخلیه فاضلاب بود دلیل دیگر این مساله در بیشتر شهرهابه ویژه در نواحی خشک، ترس و نگرانی از کمبود آب سالم جهت آبیاری و کم شدن خروجی تصفیه خانه فاضلاب جهت آبیاری است .
این عوامل افزایش فکری بشر در زمینه بهداشت سلامت جامعه سبب گردید که روند بازیافت فاضلاب و عمدتا خروجی تصفیه خانه فاضلاب بیشتر شدن یابد.
فوائد این امر مشابه آنچه در قدیم بوده است است که عبارتند از:
حفاظت زیست محیطی آب های دریافت کننده فاضلاب
غنی سازی خاک توسط مواد مغذی موجود در فاضلاب
حفاظت از منابع آب و مدیریت آن
اما استفاده مجدد از فاضلاب جهت آبیاری نیز با محدودیت هایی همراه است. این مساله وقتی نمود پیدا می نماید که فاضلاب های صنعتی با مقیاس های آلودگی مفرق و بالا وارد شبکه جمع آوری فاضلاب میگردد. تخلیه این فاضلاب به شبکه جمع آوری شهری ویژگیها پساب را جهت آبیاری نا مناسب می سازد. بعضی از مشکلات ممکن است از عدم قانونگذاری مناسب در مورد منابع آب پیامد آن عدم توانایی کنترل در آن نشات بگیرد، مانند:
الف) کیفیت پساب
ب) انتخاب محل جهت مصرف مجدد از فاضلاب
ج)روش کاربر د پساب جهت آبیاری
سایر محدودیت ها ناشی از اقلیم ویژگیها جغرافیایی است. همین طور در حالی که تعداد رو به رشدی از کشورها اهمیت بازیافت فاضلاب را تشخیص می دهند فقط تعداد محدودی از این کشورها خط مشی های ملی برنامه های جامعی جهت آبیاری با فاضلاب را تدوین کرده اند.

مطلب پیشنهادی

سرور اختصاصی ایران(قائم هاست)

سرور اختصاصی ایران سرور اختصاصی ایران با بروزترین و جدیدترین سخت افزار و ترافیک نامحدود قابل ارائه از دیتاسنترهای …